سطح صدا در سالن های تولید کارخانه ها تنها به صدای ایجاد شده از ماشین آلات و روند تولید وابسته نیست. سطح صدا را  فاکتور های بسیاری از جمله ویژگیهای آکوستیک سالن تایین می کنند. موضوع اصلی طول زمان انعکاس (RT) است که به ما می گوید سطح صدا چگونه ایجاد می گردد و در سالن پخش می شود.

بزرگترین مشکل سالن تولید کارخانه ها معمولا مربوط به طول مدت انعکاس بالای صوت است. کف بتونی و فضای بسیار زیاد (دیوار ها و سقف) با ضریب میرایی پایین باعث می شود طول مدت انعکاس صوت زیاد شود. قرار گرفتن ماشین آلات پر سر و صدا در نزدیکی دیوارها و حتی در گوشه های سالن باعث می شود تا سطح صدا در سالن بالاتر رود.

اما در سالن تولید با ویژگیهای آکوستیک مناسب با وجود استفاده از همان ماشین آلات مشکلی از نظر بالا رفتن سطح صدا ایجاد نمی شود، چراکه سطح صدا تنها در نزدیک منبع ایجاد آن بالا است.

کاهش صدا در فضا نشان می دهد چطور یک سطح صدا از محل ایجاد آن پخش می شود و از بین می رود. در یک کارخانه با کف، سقف و دیوارهای سخت و منعکس کننده صوت بسیار به آرامی پخش می شود و به سختی از بین می رود. بنابراین یک دستگاه پر سر و صدا در یک انتهای سالن کارخانه می تواند صدای آزاردهنده ای را در سمت دیگر سالن ایجاد نماید.

استفاده از پنل های آکوستیک در جاییکه انعکاس صوت از سطوح سخت مشکل آفرین می شود ایده آل می باشد. این پنل ها در فضاهای باز آویزان می شوند و اکو صدا را از بین می برند و انعکاس صوت را که در سالن های تولید همواره وجود دارند تا حد زیادی کاهش می دهند. پنل های آکوستیک acoustic baffles معمولا یک فرم داخلی نیمه سخت دارند که امکان آویزان کردن آنها را بوجود می آورد. این پنل ها که در رنگ ها و طرح های مختلف موجود می باشند می توانند به زیبایی محل هم کمک کنند.

ترجمه و گردآوری: نرگس علیپور حیدری